KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Sprawy załatwiane w sekretariacie

 1. Procedura zapisu oraz wypisu ucznia
 2. Wydawanie duplikatów legitymacji , świadectw szkolnych
  Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.

Zwolnienie z zajęć WF

Aby uzyskać zwolnienie z zajęć W-F należy dostarczyć do sekretariatu :

 1. podanie rodziców o zwolnienie dziecka z zajęć oraz z podpisem wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcie W-Fu
 2. zaświadczenie od lekarza

Na podstawie dokumentów dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

Sekretariat wykonuje czynności

 1. Prowadzi dziennik podawczy, przekazuje pocztę do dekretowania Dyrektorowi Szkoły
 2. Obsługuje telefony, przyjmuje telefonogramy, prowadzi książkę telefonogramów.
 3. Przyjmuje interesantów
 4. Obsługuje konto pocztowe szkoły (e-mail)
 5. Pisze na komputerze pisma szkoły, zaświadczenia i inne dokumenty zlecone przez Dyrektora Szkoły
 6. Wykonuje odpisy z dokumentacji szkolnej.
 7. Przyjmuje wnioski od pracowników szkoły i przekazuje do wypełnienia odpowiedniej osobie, następnie wydaje wypełnione dokumenty.
 8. Wydaje zaświadczenia podpisane przez Dyrektora Szkoły.
 9. Prowadzi księgę uczniów, księgę ewidencji, księgę absolwentów. Czuwa nad spełnieniem obowiązku nauki.
 10. Sporządza sprawozdania w.g. terminów ustalonych przez GUS, KO, WE dotyczących spraw sekretariatu
 11. Prowadzi rejestr znaczków pocztowych, wysyła korespondencję.
 12. Prowadzi rejestr legitymacji szkolnych, służbowych i ubezpieczeń.
 13. Sporządza raporty kasowe – prowadzi kasę szkoły.
 14. Załatwia powierzone sprawy w instytucjach poza terenem szkoły.
 15. Rejestr Skarg i Wniosków

Konkursy i nabory

Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy.

Podmiot udostępniający informację:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi
data: 20-03-2015
wytworzył: Tomasz Pierzchała
data: 20-03-2015
data: 20-03-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 412